تجهیزات استراتژیک معدنکاری در ژوهانسبورگ راه اندازی شد