معادن زغال سنگ در غرب آفریقا - سایپرز ، باشگاه دانش