استخراج کم مصرف انرژی موجب صرفه جویی در کارخانه تولید توپ کارآمد می شود