سنگ شکن چکش با گرمای بیش از حد باید نحوه برخورد با آن باشد