از 5 تن آسیاب توپ برای معدنکاری در مقیاس کوچک استفاده شده است