مواد آسیاب چکش جلبک دریایی و قدرت کیتوزان 15 اسب بخار