کارایی بالا با دوام کارخانه نورد توپ با iso ce تأیید شده است