از آنجا که سنگ شکن مخروطی به عنوان نوع سنگ شکن سنگ شکن شناخته می شود