از کارخانه های شستشوی طلا برای فروش استفاده می شود